Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Werkgevers zijn pensioen moe

Per 1 januari 2015 verandert de pensioenwetgeving en moet uw pensioenregeling weer worden aangepast. Het verschil met voorgaande wijzigingen is dat het nu een behoorlijk grote wijziging is die tot forse consequenties leidt in de pensioenopbouw voor uw werknemers. Ook de verzorging van de nabestaanden bij overlijden van een werknemer wordt veel minder goed geregeld dan nu het geval is. Niets doen is eigenlijk geen optie en leidt tot grote fiscale en juridische risico’s voor werkgevers.

Bovendien zijn werknemers steeds kritischer over hun pensioenregeling en zullen met argusogen kijken naar de wijzigingen die worden doorgevoerd. En als u als werkgever hen niet informeert, zal de verzekeraar dat sowieso wel gaan doen, en ook nog rechtstreeks!

Werkgevers “hebben er vaak geen zin in” de gehele discussie aan te gaan met hen werknemers over arbeidsvoorwaarden in het algemeen en over pensioen in het bijzonder. Het is immers een complexe materie waar men weinig grip op heeft. Toch zijn vaak de pensioenlasten een forse kostenpost in het totale loonkosten.

Maar er is ook goed nieuws: veelal zullen de kosten voor de pensioenregeling voor werkgever dalen, er is dus budget voor een goede voorlichting aan werknemers en om de zorgplicht die werkgever hieromtrent heeft goed in te vullen!

Rekenen, communicatie en transparantie zijn de kernbegrippen in de omschakeling naar de nieuwe pensioenregeling.

Rekenen omdat u wil weten als werkgever, wat de consequenties zijn voor de te betalen premie in 2015 (meer, minder of hetzelfde en hoeveel dan) en omdat uw werknemers willen weten, hoeveel ze er in pensioen op achteruit gaan en hoe dat dan eventueel wordt gecompenseerd.

Communicatie omdat u en werknemers prijsstellen op een heldere uitleg van de pensioenregeling en de wijzigingen die er gaan komen. Voorkeur voor “Jip en Janneke taal” en niet ellenlange groep presentaties die veelal meer weghebben van een cursus dan van voorlichting.

Bovendien met de mogelijkheid voor individuele spreekuren waarin medewerkers hun persoonlijke vragen kunnen stellen over hun eigen pensioensituatie en wat ze zelf eventueel aanvullend zouden kunnen doen!

Transparant omdat u wilt weten of er verborgen en onverwachtse kosten zijn te verwachten. En omdat werknemers willen weten hoeveel pensioen er nu eigenlijk wordt opgebouwd als ze met pensioen gaan en dat ze niet te maken hebben met een “woekerpensioen”.

Hulp en Advies