Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Compensatie medewerkers

U wilt advies, hoe de medewerkers, als zij er op achteruit gaan in de pensioenregeling, te compenseren, is salaris, in eigen bijdrage in de pensioenregeling (indien mogelijk) of anderszins.

U wilt precies weten, per medewerker, hoeveel u zou moeten compenseren.

Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw personeelsbeleid en pensioenbeleid in hoofdlijnen en telefonisch. Wij maken compensatieberekeningen per medewerker.

U ontvangt van ons een uitgebreid rapport met onze bevindingen en een overzicht van de compensatie per medewerker. Wij lichten deze in een telefoongesprek toe.