Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Ook het pensioen van u en uw werknemers verandert!

Op 27 mei 2014 is de nieuwe pensioenwet 2015 “Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen per 1 januari 2015” goedgekeurd door de 1e kamer. Dit betekent dat deze wet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Voor deze datum moeten bijna alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Dit heeft grote consequenties voor de opbouw van ouderdomspensioen, de dekking voor het nabestaandenpensioen en de premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

pasveer advies