Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Hulp bij beoordeling voorstel verzekeraar of PPI, inclusief pensioenberekeningen

Hulp bij beoordeling voorstel verzekeraar of PPI, inclusief pensioenberekeningen  Dit standaard dienstverleningspakket is met name bedoeld voor werkgevers die zelf veel kennis en ervaring met pensioen hebben maar toch plezierig vinden dat een pensioendeskundige mee kijkt voor de zekerheid. Daarnaast wil met een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen de huidige en nieuwe pensioenregeling per medewerker in de vorm van pensioenberekeningen.

U wilt op hoofdlijnen weten, wat er in uw pensioenregeling verandert, als u het voorstel van verzekeraar of PPI tekent.

U wilt op hoofdlijnen weten wat de budgettaire consequenties zijn voor u als werkgever, gaat uw geld besparen, gaat het meer kosten of blijft het ongeveer gelijk.

U wilt in detail weten wat de consequenties zijn voor uw medewerkers voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

U wilt op hoofdlijnen weten, wat uw verzekeraar of PPI nog meer verandert in uw pensioenregeling en wat niet direct te maken heeft met de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015.

U krijgt geen advies of u wel of niet akkoord met gaat met het voorstel. U maakt deze afweging zelf. Wel krijgt u van ons een overzicht met alle belangrijke aandachtspunten en consequenties op hoofdlijnen.

U levert ons aan het voorstel dat u ontvangen hebt van uw verzekeraar of PPI, het pensioenreglement van uw huidige pensioenregeling en het uitvoeringsreglement van uw huidige pensioenregeling.

Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw pensioenregeling op hoofdlijnen en telefonisch. U ontvangt van ons een rapport met onze bevindingen, inclusief pensioenberekeningen per medewerker. Wij lichten deze mondeling toe in een telefoongesprek.