Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Uitgebreid advies wel of niet tekenen voorstel verzekeraar of PPI

Dit standaard dienstverleningspakket is bedoeld voor werkgevers die weinig kennis en ervaring hebben met pensioen en graag uitgebreid ondersteund willen worden in de afweging om wel of niet akkoord te gaan met het voorstel van verzekeraar of PPI.

U wilt in detail een advies of het voorstel voor uw onderneming passend is en of u al dan niet akkoord moet gaan met het voorstel.

U wilt precies weten wat de budgettaire consequenties zijn voor u als werkgever, gaat u meer, minder of evenveel betalen de komende jaren, en hoeveel dan?

U wilt precies weten, per individuele medewerker, wat de consequenties zijn voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

U wilt op hoofdlijnen weten, wat uw verzekeraar of PPI nog meer verandert in uw pensioenregeling en wat niet direct te maken heeft met de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015.

Wij adviseren u, al dan niet akkoord te gaan met het voorstel van uw verzekeraar of PPI. U krijgt een uitgebreid adviesrapport met onze bevindingen.

U levert ons het voorstel van verzekeraar of PPI aan, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst van uw huidige pensioenregeling en een bestand met al uw werknemersgegevens

Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw pensioenregeling in detail en in een persoonlijk gesprek. U ontvangt van ons een uitgebreid rapport met onze bevindingen. Wij lichten deze mondeling toe in een persoonlijk gesprek bij u op kantoor.