Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Juridische dienstverlening / aanpassing arbeidsvoorwaarden

U wilt een addendum op de arbeidsovereenkomst, of een nieuwe pensioenovereenkomst, die door werknemers getekend kan worden om akkoord te gaan met de wijziging van uw pensioenregeling.

U wilt een aanpassing van uw huishoudelijk reglement of bedrijfsreglement voor aanpassing van de pensioenparagraaf.

U wilt een berekening per werknemer, waarin de verschillen tussen huidige en nieuwe pensioenregeling zijn uitgerekend. Inclusief een kort begeleidend schrijven met een toelichting op de berekening.

U wilt een beoordeling van de juridische documenten, die verzekeraar of PPI verstrekt, na dat de offerte is getekend. Wij controleren het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst of deze in overeenstemming zijn met elkaar en of de afspraken gemaakt in de offerte, hiermee overeen komen.