Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Deeldiensten / maatwerk

Naast de standaard dienstverlening, is er op allerlei deel terreinen maatwerk advies mogelijk. Ook kunnen de deeldiensten separaat worden afgenomen.

 1. Doorrekening pensioenlast huidige en nieuwe pensioenregeling voor werkgever.
 2. Doorrekening consequenties pensioenopbouw huidige en nieuwe pensioenregeling perindividuele medewerker.
 3. Doorrekening compensatie per individuele medewerker.
 4. Begeleidende brief naar medewerkers met uitleg verschillen huidige en nieuwe pensioenregeling.
 5. Advies addendum op arbeidsovereenkomst of pensioenovereenkomst.
 6. Advies aanpassing huishoudelijk of bedrijfsreglement.
 7. Controle juridische documenten (pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst).
 8. Groepspresentatie medewerkers bij u op kantoor.
 9. Individuele spreekuren bij u op kantoor.
 10. Begeleiding getekend voorstel naar verzekeraar of PPI.
 11. Controle door verzekeraar doorbelaste premies in 2015.
 12. Opvragen nieuw voorstel bij uw huidige verzekeraar of PPI conform uw wensen en doelstellingen.
 13. Marktvergelijk van meerdere pensioenverzekeraars en PPI’s om te controleren of het voorstel van uw huidige verzekeraar of PPI marktconform is (premies, kosten, voorwaarden).
 14. Begeleiding OR conform instemmingsplicht artikel 27 WOR
 15. Adviesgesprek zonder voorbereiding, bij u op kantoor, om gebruik te kunnen maken van onze kennis en ervaring ter beoordeling van het voorstel ter plekke.
 16. Helpdesk telefonisch: voor het stellen van allerlei vragen omtrent pensioen inhoudelijk.
 17. Regelen voorlopige dekking als pensioencontract is opgezegd.
 18. Staken pensioenregeling: stoppen met huidige pensioenregeling en geen nieuwe pensioenregeling maar compensatie is salaris.
 19. Opstarten nieuwe pensioenregeling, als er nog een pensioenregeling is.
 20. Bedrijfstak pensioenfonds onderzoek: moet uw onderneming wel of niet verplicht worden aangesloten?