Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Ondernemingsraad OR

Als ondernemingsraad OR hebt u conform de Wet op de Ondernemingsraden artikel 27 een instemmingsplicht als werkgever de pensioenregeling gaat aanpassen. Ook al is de aanleiding de nieuwe pensioenwetgeving. De pensioenregeling wordt fors aangepast per 1 januari 2015 en niet alleen aan de wetgeving maar ook andere zaken worden aangepast. Het ouderdomspensioen wordt minder, het nabestaandenpensioen wordt minder en de risicodekking voor arbeidsongeschiktheid verandert. Een van de belangrijkste vragen is of werknemers daarvoor dan ook moeten worden gecompenseerd. Immers de pensioenregeling maakt onderdeel uit van het met hen afgesproken arbeidsvoorwaardenpakket.

Pensioen is een lastige materie, ook voor een Ondernemingsraad. Daarom is communicatie het belangrijkste aspect in een adviestraject omtrent aanpassing van uw pensioenregeling. Zowel communicatie naar u zelf, zodat u een onderbouwd advies kan geven aan werkgever, maar ook naar de werknemers. Immers u behartigt hun belangen!

Wij helpen u de wijzigingen tot in detail uit te leggen, uiteraard in “Jip en Janneke taal” zodat ook uw werknemers begrijpen wat er verandert. Wij adviseren u om al dan niet akkoord te gaan met het voorstel van uw werkgever en begeleiden u met onderhandelingen indien noodzakelijk. Ook verzorgen wij presentaties naar medewerkers, dan wel in groepsverband dan wel individueel!

Ook pensioenberekeningen zijn een belangrijk aspect in de advisering omtrent de wijzigingen. Immers een werknemer is niet zo zeer geïnteresseerd in het feit dat het gemiddeld voor iedereen ongeveer wel goed komt, hij of zij wil weten wat het voor hem/haar betekent, met zijn salaris en zijn leeftijd en zijn dienstjaren bij de werkgever. Wij maken individuele doorrekeningen per werknemer, begeleid met een heldere uitleg van wat “de getallen voorstellen”. Individuele berekeningen worden veelal niet gemaakt in dit soort adviestrajecten en dat is niet alleen jammer maar daardoor kan een Ondernemingsraad ook niet gegrond een oordeel vellen of ze wel of niet akkoord moeten gaan met het voorstel van werkgever.

Wij adviseren volgens het “poldermodel” en houden zoveel mogelijk rekening , naast de belangen van uiteraard de werknemers, met de belangen van werkgever. Hiermee is volgens onze ervaring het beste resultaat voor werknemers te bereiken en dat is ook in uw belang als OR. Er moet immers een evenwichtige afweging tussen beide belangen worden gemaakt!

Hulp en advies