Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Niets doen

Per 1 januari 2015 verandert de pensioenwetgeving, dit heeft grote consequenties voor u als werkgever en voor uw werknemers.

Werknemers bouwen minder ouderdomspensioen op in de toekomst. De uitkering voor het nabestaandenpensioen bij overlijden van werknemer gaat omlaag en de dekking voor premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd. Daarnaast wordt de pensioenregeling voor werkgever veelal “goedkoper” en gaan de premies omlaag. Soms passen verzekeraars ook direct zaken aan die niets met de nieuwe pensioenwetgeving hebben te maken.

Verzekeraars werken met standaardoplossingen, voor alle klanten hetzelfde. Deze standaardoplossing hoeft voor u als werkgever niet de meest passende oplossing te zijn. Bij aanpassing van de wetgeving zijn er immers meerdere mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen. Het is dan ook altijd verstandig, te laten controleren of de door u verzekeraar aangeboden oplossing, wel de meest passende is voor uw onderneming. Als uw premie omhoog gaat ten opzichte van afgelopen jaar, is “een gezond wantrouwen” op zijn plaats.

De aanpassing van de pensioenregeling aan de wetgeving, blijkt in het algemeen een verslechtering te zijn van de pensioenregeling voor werknemers. Omdat pensioen onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden, bent u verplicht, vanuit uw zorgplicht als werkgever, hierover met uw medewerkers te communiceren. Veelal wordt een presentatie gegeven aan de medewerkers. Maar daarnaast dient u alle medewerkers schriftelijk en individueel, op de hoogte te stellen van de verschillen tussen de huidige en nieuwe pensioenregeling. Een pensioenberekening per medewerker met de verschillen in geld uitgedrukt, hoort daar dan bij.

Bovendien is het raadzaam, vooral vanuit uw zorgplicht als werkgever, maar ook voor uw eigen aansprakelijkheid, medewerkers hiervoor te laten tekenen voor akkoord. Als u dit niet doet, kunnen medewerkers in de toekomst, u hierop aanspreken en met terugwerkende kracht, nakoming van de “oude pensioenregeling” eisen!

Bij een achteruitgang van arbeidsvoorwaarden, is het gebruikelijk, dat werknemers hiervoor worden gecompenseerd. Immers het totale arbeidspakket van salaris en pensioenregeling, wordt minder waard. Een berekening van de achteruitgang in pensioen per medewerker, vormt de basis voor een mogelijke compensatie. Dit kan bijvoorbeeld plaats vinden in extra salaris, het verlagen van de eigen bijdrage in de pensioenregeling of door aanpassing van de pensioenregeling zelf.

In januari 2015 zal uw verzekeraar rechtstreeks al uw werknemers aanschrijven en hen op de hoogte stellen van de wijzigingen die in de pensioenregeling zijn doorgevoerd, ondanks het feit dat u niet hebt getekend! Werknemers zullen dan ook concreet weten dat hen pensioenregeling veelal “slechter” is geworden en u zult als werkgever veel vragen krijgen. Beter maar hierop voorbereid te zijn!

Hulp en Advies