Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Niet oké

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

In sommige gevallen, is het ook mogelijk het contract dan met uw verzekeraar op te zeggen, u kunt dan een andere verzekeraar een voorstel laten doen dat wel beter past bij uw wensen en doelstellingen.

Er kunnen vele redenen zijn, om niet akkoord te gaan met het voorstel van verzekeraar. Meestal zijn er meerdere oplossingen mogelijk om het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen of de dekking voor premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid aan te passen. Een verzekeraar kiest veelal voor een standaardoplossing, die misschien bij uw onderneming niet passend is.

In het algemeen, omdat er minder pensioen opgebouwd gaat worden, zal de totale premie voor uw pensioenregeling omlaag gaan. Als uw verzekeraar een voorstel doet waarin de premie gelijk blijft, of zelfs wordt verhoogd, hebt u een goede reden om misschien niet akkoord te gaan!

Er zijn ook verzekeraars, die veel verder gaan dan alleen uw pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Ze stellen een compleet nieuwe pensioenregeling voor. Dit speelt met name bij beschikbare premieregelingen in beleggingen. Het lijkt in het voorstel dat er niets verandert, maar er wordt overgegaan op een andere rekenrente. Hierdoor gaat de premie voor met name jonge medewerkers omhoog. Bovendien gaat de verzekeringsmaatschappij mee profiteren als er te veel rendement wordt gemaakt: het “teveel aan rendement” komt dan niet ten goede aan werknemer, maar vervalt aan verzekeraar!

Soms worden naast de zaken die vereist zijn voor wetgeving, ook andere zaken in uw pensioenregeling door verzekeraar aangepast. Bijvoorbeeld de contractstermijn, de kosten, provisie (in sommige oudere contracten) en andere zaken die de dekking beïnvloeden en van belang zijn voor uw werknemers. U kunt dit vaak herkennen, doordat in het voorstel is aangeven dat er “naar een nieuw product” wordt overgegaan.

Tenslotte is sowieso de aanpassing van de wetgeving vaak een goed moment om uw totale pensioenregeling nog eens goed te laten bekijken, misschien wilt u wel meer zaken laten aanpassen, die niet specifiek met de nieuwe wetgeving te maken hebben en als er toch gewijzigd wordt, dan maar in één keer goed!

Hulp en Advies