Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

Veelgestelde vragen

Als wetgeving verandert, dan moeten mijn werknemers toch akkoord gaan?
Ja, meestal wel, maar als zij daardoor in pensioen achteruit gaan, zult u als werkgever ze wel moeten compenseren in andere arbeidsvoorwaarden. Bovendien is het verstandig, in het kader van uw eigen zorgplicht als werkgever, ze ook te laten tekenen voor akkoord.

Het voorstel van mijn verzekeraar of PPI volgt toch gewoon de wetgeving?
Nee, er zijn vaak verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de nieuwe wetgeving. Verzekeraars kiezen voor al haar klanten, voor een zelfde standaard oplossing. Dit hoeft voor uw pensioenregeling niet de beste te zijn.

Waar moet ik op letten bij het lezen van het voorstel van mijn verzekeraar?
Op heel veel zaken, in eerste instantie hoe de nieuwe wetgeving in uw pensioenregeling wordt aangepast. Maar daarnaast is er misschien nog wetgeving uit het verleden, die nog niet in uw pensioenregeling is doorgevoerd. En krijgt u een nieuw product van verzekeraar. En worden misschien nog andere zaken aangepast.

Als ik volgend jaar evenveel ga betalen voor mijn pensioenregeling, dan is dat toch prima?
Dat hangt af van uw wensen en doelstellingen. In het algemeen is het zo, dat de nieuwe wetgeving tot lagere premies leidt. Dus waarschijnlijk zal de pensioenregeling dan op andere punten zijn aangepast.

Kan ik mijn achteruitgang in pensioen als werknemer ook compenseren door bij te sparen in de pensioenregeling?
In principe kan dit niet, als de regeling als fiscaal maximaal is, kan er niet in pensioen worden bij gespaard. Hoogstens kunt u in het verleden opgelopen “pensioengaten” bij sparen maar dat moet dan wel mogelijk zijn bij uw verzekeraar of PPI.

Als ik akkoord ga met het voorstel van mijn verzekeraar of PPI, moet ik dan mijn werknemers informeren?
Ja, sterker nog, u moet ze akkoord laten gaan met deze wijziging in de pensioenregeling. Overigens informeert de verzekeraar ook uw werknemers rechtstreeks over de wijzigingen en u zult daar als werkgever ongetwijfeld vragen over krijgen.

Waarom moet ik pensioenberekeningen laten maken voor al mijn werknemers?
Bij een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden heeft iedereen recht op een individuele berekening, een werknemer wil immers graag voor zich zelf weten hoe de nieuwe wetgeving uit pakt en niet voor een gemiddelde werknemer. Bovendien bent u dit verplicht als werkgever, vanuit uw zorgplicht, bij achteruitgang van arbeidsvoorwaarden, om iedereen individueel de consequenties te laten zien en dat kan niet anders als met een berekening (en uiteraard een toelichting in “Jip en Janneke” taal.

Wij hebben als OR inmiddels het voorstel van onze bestuurder ontvangen. Wat moeten we doen?
U hebt als OR o.g.v. artikel 27 van de W.O.R. een instemmingsrecht. Dit betekent dat u het voorstel moet beoordelen op de consequenties voor de werknemers en hierover een oordeel te vormen of u hier al dan niet mee akkoord kunt gaan. Er zijn immers meerdere mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen en vaak ik ook compensatie in arbeidsvoorwaarden noodzaak.

In mijn voorstel staat, dat ik al voor 1 september 2014 akkoord moet gaan, kan dit zo maar?
Ja, dat kan, maar het hoeft niet. U moet uiterlijk voor 1 januari 2015 al dan niet akkoord gaan. Verzekeraars en PPI’s hebben ook tijd nodig, om de nieuwe pensioenregeling in hun systemen op te nemen. In ieder geval is het wel zo netjes, uw verzekeraar of PPI te laten weten, wanneer u wel de gelegenheid hebt om het voorstel te beoordelen en dit aan hen te laten weten.

Kan ik ook stoppen met de pensioenregeling?
Ja, dat kan, maar dan moeten alle werknemers hiermee wel akkoord gaan en u moet ze compenseren, veelal in een hoger salaris, voor het verlies met de pensioenregeling.

Kan ik het contract met mijn verzekeraar of PPI ook opzeggen in verband met de nieuwe wetgeving?
Nee, in principe niet. U hebt een contract gesloten met een bepaalde looptijd en als verzekeraar alleen die zaken aanpast die met de nieuwe wetgeving hebben te maken, kunt u deze niet opzeggen. Als een verzekeraar meer zaken aanpast dan de nieuwe wetgeving, is er vaak wel een mogelijkheid om het contract op te zeggen.

Wat gebeurd er met de pensioenrechten die ik al heb opgebouwd tot 1 januari 2015?
In principe blijven die gewoon staan. De veranderingen zijn alleen voor de pensioenopbouw na 1 januari 2015. Maar er zijn verzekeraars die ook het opgebouwde pensioen omzetten naar de nieuwe wetgeving. Belangrijk is te kijken hoe uw verzekeraar of PPI daarmee omgaat.

Heb ik persé een pensioenadviseur nodig als ik akkoord ga met het voorstel van mijn verzekeraar of PPI?
Nee, u hoeft niet persé een pensioenadviseur in te schakelen. Pensioen is echter een complexe materie, het is lastig voor een leek om de ingewikkelde voorstellen van verzekeraars en PPI’s te beoordelen, met name of er niet meer zaken worden aangepast en wat de consequenties zijn voor de individuele medewerkers.

Bovendien ondersteunt een verzekeraar of PPI u niet met de vereiste pensioenberekeningen die noodzakelijk zijn per individuele medewerker. Ook ondersteunen zij niet met het communicatie traject naar uw medewerkers in de vorm van aangepaste arbeidsovereenkomsten, groepspresentaties en individuele spreekuren.

In ons contract zit nog provisie, hoe werkt dat?
Een deel van de premie wordt als kosten gezien. Verzekeraar betaalt uw tussenpersoon deze kosten/provisie uit voor de advieskosten die hij maakt. Belangrijk is te vragen aan uw verzekeraar hoeveel provisie er nog in uw contract zit en wanneer dit “eruit” loopt. Bij nieuwe contracten is er geen sprake meer van provisie, dat mag niet meer van de wetgever. Alle activiteiten van een pensioenadviseur moeten separaat, dus naast de premie, en rechtstreeks aan adviseur worden betaald.

Wat zijn netto-staffels?
Bij een beschikbare premieregeling, heeft de wetgever voorgeschreven, dat uiterlijk per 1 januari 2015, alle kosten in een beschikbare premieregeling transparant moeten zijn en buitenom gefinancierd. Dit betekent dat u als werkgever precies kunt zien, wat de premie is voor het ouderdomspensioen, voor het nabestaandenpensioen, voor premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en voor administratiekosten (kosten voor verzekeringsmaatschappij).

Wat is een PPI?
PPI staat voor Premie Pensioen Instelling, een nieuw juridisch vehikel om pensioen in op te bouwen. PPI is een alternatief voor een verzekeraar. Veel verzekeraars hebben overigens zelf PPI’s opgericht. Bij een PPI is in vergelijking met een verzekeraar, geen garantie mogelijk.