Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

2015-15% Ouderdomspensioen

2015-15% Ouderdomspensioen

Een pensioenregeling bestaat in het algemeen uit drie verschillende componenten: het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en een risicodekking voor premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

De opbouw voor het ouderdomspensioen wordt met ongeveer 15% verlaagd. De volgende zaken worden gewijzigd.

Opbouwpercentage

Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling wordt verlaagd van 2,15% naar 1,875% per jaar. Voor een eindloonregeling worden de percentages verlaagd van 1,9% naar 1,657%. De staffelpercentages voor een beschikbare premieregeling worden naar rato verlaagd. Dit betekent minder pensioenopbouw. De opgebouwde rechten, dus dat wat aan pensioen is opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft ongewijzigd. De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Franchise

De minimale franchise voor een middelloonregeling (en beschikbare premieregeling) wordt verlaagd van € 13.449,- naar € 12.553,-. De minimale franchise voor een eindloonregeling wordt verhoogd van € 13.449,- naar € 14.204,-.

Dit betekend dat er meer pensioen wordt opgebouwd, immers de franchise wordt lager, dus over een groter gedeelte van het inkomen wordt pensioen opgebouwd. De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000,-. Dit betekent dat boven dit salaris, er geen pensioen meer mag worden opgebouwd. Het pensioen wordt fors lager. Voor het salaris boven € 100.000,- wordt het zogenaamde “netto pensioen” geïntroduceerd. Pensioensparen zonder belastingvoordelen. Echter niet bij alle verzekeraars beschikbaar.

De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Eigen bijdrage

In veel pensioenregelingen, betalen werknemers een eigen bijdrage. BIJ een middelloonregeling gaat de eigen bijdrage omhoog. Doordat de pensioengrondslag wordt verhoogd door een lagere franchise, wordt er meer eigen bijdrage betaald vanaf 1 januari 2015 door werknemers.

Bij een beschikbare premieregeling hangt het er vanaf: als de eigen bijdrage is vastgelegd als een percentage van de pensioengrondslag, gaat deze omhoog. Als de eigen bijdrage is vastgelegd als een percentage van de (beschikbare) premie, gaat deze omlaag, de premie gaat immers omlaag.

Pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar

Naast de nieuwe wetgeving, is al eerdere wetgeving over het aanpassen van de pensioen richtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit is in sommige pensioenregelingen nog niet doorgevoerd en zal daarom per 1 januari 2015 worden aangepast. Er kan twee jaren langer pensioen worden opgebouwd, de opbouw in navenant aangepast, per saldo dus geen extra (of minder) pensioenopbouw. Wel belangrijk is wat er gebeurd met het opgebouwde ouderdomspensioen tot 1 januari 2015: sommige verzekeraars zetten dit automatisch om naar 67 jaar, anderen laten het premievrij staan op 65 jaar. Beide opties hebben voor- en nadelen maar wel belangrijke consequenties voor werknemers.

Netto-staffels beschikbare premieregeling

Naast de nieuwe wetgeving, is er al eerdere wetgeving die in sommige pensioenregelingen nog niet is doorgevoerd en wel per 1 januari 2015 zal worden aangepast. Het gaat om netto staffelbesluit van februari 2013. De beschikbare premieregeling zal moeten voldoen aan dit besluit, dit betekent dat alle kosten in een beschikbare premieregeling “buitenom” worden gefinancierd, dus absolute transparantie. In sommige gevallen kan dit consequenties hebben voor de pensioenopbouw, in andere gevallen niet.

Ander pensioen produkt

Naast de nieuwe wetgeving, gaan verzekeraars per 1 januari 2015 in sommige gevallen, een nieuw pensioen produkt aanbieden, omdat het oude product niet meer automatisering technisch ondersteund kan worden. Dit kan invloed hebben op de beleggingen en de keuzes in beleggingsfondsen en dus op pensioenopbouw. Ook kunnen garanties worden aangepast, bijvoorbeeld een verlaging van garantie van 3% naar 2%, ofwel een achteruitgang van gegarandeerd pensioenopbouw van meer dan 33%! Tenslotte worden vaak de kosten in het nieuwe product aangepast. Alle wijzigingen gelden dan per 1 januari 2015. Belangrijk is in deze situatie, wat gebeurd met de opgebouwde rechten, worden die wel of niet overgedragen naar het nieuwe product en tegen welke kosten en voorwaarden.

Hulp en Advies