Pasveer Linkedin Pasveer facebook Pasveer twitter

Geen actie ondernemen is een standaardoplossing die vaak ook de “duurste” en niet de meest “passende” is voor uw onderneming.

Niets doen!

Als u het voorstel van uw verzekeraar hebt bekeken, en hiermee NIET akkoord gaat, kunt u een nieuw voorstel opvragen bij uw verzekeraar.

Niet oké!

Als u het voorstel van uw verzekeraar zorgvuldig hebt bekeken, en daarna akkoord bent, is het werk nog niet gedaan!

Oké, tekenen!

2015-12% Nabestaandenpensioen

2015-12% Nabestaandenpensioen

Een pensioenregeling bestaat in het algemeen uit drie verschillende componenten: het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en een risicodekking voor premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

De dekking voor het nabestaandenpensioen wordt met 15% verlaagd. Er zijn twee nabestaandenpensioenen met veelal een verschillende dekking: het nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum en het nabestaandenpensioen bij overlijden na pensioendatum. Voor het laatste liggen de wijzigingen zoals weergegeven onder ouderdomspensioen.

Voor het nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum, worden de volgende zaken gewijzigd.

Opbouwpercentage

Het maximale opbouwpercentage voor een nabestaandenpensioen op eindloonbasis, zoals meestal verzekerd in veel pensioenregelingen, wordt verlaagd van 1,33% naar 1,16% per jaar. Veelal is er sprake van een risicodekking, dus alleen dekking zo lang een werknemer e in loondienst is bij werkgever. De periode is altijd de datum vanaf in dienst tot de fictieve pensioendatum (65 of 67 jaar).

De dekking wordt dus direct fors verlaagd. Er is geen sprake van opgebouwde rechten. Sommige verzekeraars proberen wel een knip te maken, waarin er een onderscheid komt tussen verleden en heden maar de meeste verzekeraars doen dit niet. Dus ook de rechten uit het verleden worden direct verlaagd!

Franchise

De minimale franchise voor een nabestaandenpensioen op eindloonbasis wordt verhoogd: van middelloonregeling (en beschikbare premieregeling) wordt verhoogd van € 13.449,- naar € 14.204,-.

Dit betekent dat het nabestaandenpensioen hierdoor nog verder wordt verlaagd. Ook voor de rechten in het verleden!

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000,-. Dit betekent dat boven dit salaris, er geen nabestaandenpensioen meer wordt opgebouwd. Het nabestaandenpensioen wordt dus fors lager, ook de rechten uit het verleden! Voor het salaris boven € 100.000,- wordt het zogenaamde “netto pensioen” geïntroduceerd. Pensioensparen zonder belastingvoordelen. Echter niet bij alle verzekeraars beschikbaar. Hierin kan mogelijk ook extra nabestaandenpensioen worden verzekerd.

Pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar

Naast de nieuwe wetgeving, is al eerdere wetgeving over het aanpassen van de pensioen richtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit is in sommige pensioenregelingen nog niet doorgevoerd en zal daarom per 1 januari 2015 worden aangepast. Er kan twee jaren langer pensioen worden opgebouwd, het nabestaandenpensioen wordt hierdoor iets verhoogd.

Netto-staffels beschikbare premieregeling

Naast de nieuwe wetgeving, is er al eerdere wetgeving die in sommige pensioenregelingen nog niet is doorgevoerd en wel per 1 januari 2015 zal worden aangepast. Het gaat om netto staffelbesluit van februari 2013. De beschikbare premieregeling zal moeten voldoen aan dit besluit, dit betekent dat alle kosten in een beschikbare premieregeling “buitenom” worden gefinancierd, dus absolute transparantie. Dit betekent specifiek voor het nabestaandenpensioen, dat deze in sommige gevallen niet meer door werknemer wordt betaald (uit de beschikbare premie) maar door werkgever als een aparte premie. In sommige gevallen kan dit consequenties hebben voor de pensioenopbouw, in andere gevallen niet.

Ander pensioen produkt

Naast de nieuwe wetgeving, gaan verzekeraars per 1 januari 2015 in sommige gevallen, een nieuw pensioen produkt aanbieden, omdat het oude product niet meer automatisering technisch ondersteund kan worden. Dit kan invloed hebben op de beleggingen en de keuzes in beleggingsfondsen en dus op pensioenopbouw. Ook kunnen garanties worden aangepast, bijvoorbeeld een verlaging van garantie van 3% naar 2%, ofwel een achteruitgang van gegarandeerd pensioenopbouw van meer dan 33%! Tenslotte worden vaak de kosten in het nieuwe product aangepast. Alle wijzigingen gelden dan per 1 januari 2015. Belangrijk is in deze situatie, wat gebeurd met de opgebouwde rechten, worden die wel of niet overgedragen naar het nieuwe product en tegen welke kosten en voorwaarden.

Hulp en Advies